Arquitectura

Serveis Tècnics d'arquitectura:

Dins de l'àmbit de l'arquitectura i construcció comptem amb més de 30 anys d'experiència en el sector, combinat amb professionals joves amb la millor formació i tecnologia aplicada, per formar un equip multidisciplinari, dinàmic i eficient per garantir els millori projectes de rehabilitació i edificació tant en l'àmbit residencial com en equipaments, industrial i hoteler.

Els oferim el seguiment tècnic de tot tipus d'obres en qualsevol de les seves fases, així com la direcció facultativa, la realització i desenvolupament de plannings d'obra.