Per a manteniment

Manteniment de propietats

MANTENIMENT I OBRES per a finques i propietats

Treballs de paleteria

Treballs de lampisteria

Treballs de fusteria (fusta, alumini i PVC)

Treballs de pintura i guix

Treballs de pavimentació: parquet, tarimes, pèrgoles

Treballs de desbrossament i neteja de terrenys, solars i finques

Manteniment i rehabilitació de façanes de cases i edificis

Manteniment de piscines. Manteniment de jardins

Construcció de piscines per a particulars. paviments exteriors