Estructures de vivenda unifamiliar aillada de 400,00 m2 i parcel.la de 1000,00 m2

Gran oportunitat. Posibilitat de realitzar la construcció. Inclos el projecte. Preu a negociar.