Ja està llest el track de la ruta per al dissabte 17 de març de 2018. Pistes, camins, senders, terra, pedres, sorra, vistes espectaculars sobre el mar, racons únics i desconeguts per gaudir amb la teva moto OFF-ROAD …. Sensacions i experiències úniques. El límit el poses tu mateix. Aquesta és la nostra filosofia … TRACKS ENDURO per la Costa Brava Els camins no són uns espais naturals, sinó vies de comunicació creades per l’home i destinades a la circulació dels béns i de les persones RESERVA LA TEVA PLAÇA a http://www.habitatcostabrava.com/offroadcostabrava/index.php/home-3/ Places limitades. ————————————————————————————————————————- Ya está listo el track de la ruta para el sábado 17 de marzo de 2018. Pistas, caminos, senderos, tierra, piedras, arena, vistas espectaculares sobre el mar, rincones únicos y desconocidos para disfrutar con tu moto OFF-ROAD…. Sensaciones y experiencias únicas. El límite lo pones tu mismo. Esta es nuestra filosofia… TRACKS ENDURO por la Costa Brava Los caminos no son unos espacios naturales, sino vías de comunicación creadas por el hombre y destinadas a la circulación de los bienes y de las personas RESERVA TU PLAZA en http://www.habitatcostabrava.com/offroadcostabrava/index.php/home-3/ Plazas limitadas. The track of the route is ready for Saturday, March 17, 2018. Tracks, roads, trails, land, stones,sand, spectacular views over the sea, unique and unknown places to enjoy with your motorcycle OFF-ROAD …. Sensations and unique experiences. The limit you put yourself. This is our philosophy … ENDURO TRACKS on the Costa Brava The roads are not natural spaces, but means of communication created by man and intended for the circulation of goods and people BOOK YOUR PLACE in http://www.habitatcostabrava.com/offroadcostabrava/index.php/home-3/ Limited places.